LIST OF SELECTED STUDENTS FOR SEPTEMBER INTERNSHIP 2021

1Utkarsh 
2Visharjeet 
3Vianayak Kapoor 
4Vaibhav Dang 
5Viohal sharma
6Rohit bisht 
7Suryakant Sharma
8Twinkle mourya 
9Shiva saraswat 
10Vaishnavi 
11Shubhi Grover 
12Shivam 
13Vidisha Kapil 
14Shishti Negi 
15Shubh Khurana
16Sourav Kalra 
17Simran 
18Sonali
19Vipul Gupta 
20Saksham
21Vikas 
22Vivek 
23Taksh 
24Umag bhatia
25Yash Kumar Pal
26Yogesh Sharma
27Vishnu
28Shahbinder
29Shivam Achint 
30Shivam gupta 
31Sandeep Joshi 
32Sandeep kumar 
33Sahil Bharti 
34Siddhant 
35Sachin sharma 
36Siddhant 
37Siddharth singh 
38Shahbaz ala
39Sitanshu kr patel 
40sujeet kr ojha 
41Roshan kumar singh 
42Samarth sinha 
43Suman kumar jha 
44yajur arora
45Rohtansh 
46Sumit kumar 
47Subham rajta
48Sitesh mishra 
49Sukriti sehgal 
50

Shaleena